Home / bahasa jawa / Lengkap – Contoh Soal UTS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Terbaru

Lengkap – Contoh Soal UTS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Terbaru

Selamat malam sahabat bospedia.com, bagaimana kabarnya?? Sudah masuk UTS yaa. Nah kali ini admin bospedia ingin berbagi soal UTS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI  Semester Genap Terbaru. Seperti yang kita ketahui bersama. Mata pelajaran BAHASA JAWA adalah mata pelajaran khusus. Nah pada kesepatan ini admin bospedia menyiapkan soal UTS BAHASA JAWA dengan membagikan beberapa bagian, setiap bagian admin berikan beberapa soal. Semangattt yaaa adik adik.

 Nah kali ini admin bospedia ingin berbagi soal Lengkap - Contoh Soal UTS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Terbaru
Lengkap – Contoh Soal UTS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Terbaru

Nah Bagi para adik adik yang ingin mencari refrensi tentang soal BAHASA JAWA. Disini boleh adek adek nikmati. Jangan lupa pantau terus artikel bospedia.com Insya Allah akan update setiap harinya. Dengan Soal BAHASA JAWA ini diharapkan bisa membatu para guru dalam mencari refrensi. Semoga Bermanfaat.

  Berikut ini Contoh Soal UTS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Terbaru bisa di unduh dengan GRATIS di bawah ini :

  uts 2 kelas 4 bahasa jawa + kunci
  ULANGAN TENGAH SEMESTER II SEKOLAH DASAR
  TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014

  Mata pelajaran       : Bahasa Jawa                                     Hari/ Tanggal         : ………..
  Kelas/ Semester     : 4/ II                                                  Waktu                    : ……….

  I.     Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang kamu anggap benar!

      Wacanen crita rakyat ing ngisor kanthi permati!
  Cindelaras
        Raden Putra raja ing Jenggala duwe garwa loro yaiku Dewi Limaran lan Dewi Cindaka padha ayune, nganti ora bisa dibedaake. Sing mbedakake mung sipate. Menawa Dewi Limaran watake becik. Nanging Dewi Cindaka culika.
       Ringkasing crita amarga pitraeh Dewi Cindaka, Dewi Limaran di tundhing lunga Raden Putra. Sabanjure Dewi Limaran lunga saparan-paran nganti tumeka alas. Kamangka dheweke lagi ngandhut. Dina ginanti dina, wulan ginanti wulan, Dewi Limaran banjur babaran. Anake miyos lanang, diparapi Cindhelaras.

  Baca Juga:   Full Text - Skripsi Akuntansi PEMBANGUNAN APLIKASI PERANGKAT LUNAK AKUNTANSI REALISASI ANGGARAN

  1. Irah-irahan wacan ing duwur yaiku ….
  a. Raden Putra
  b. Dewi Limaran
  c. Dewi Cindaka
  d. Cindelaras

  2. Kepriye Sipate Dewi Limaran  ….
  a. Becik
  b. Culika
  c. Pelit
  d. Eman

  3. Kepriye sipate Dewi Cindaka ….
  a. Becik
  b. Culika
  c. Pelit
  d. Eman

  4. Nyambut gawe bebarengan diarani …..
  a. Rembugan
  b. Dolanan
  c. Sambatan
  d. Gotongan

  5. Sinom iku kelebu tembang . . . .
  a. pilihan
  b. dolanan
  c. macapat
  d. Wajib

  6. Jumlah gatra ing tembang gambuh ana ….
  a. papat                             c. Enem
  b. lima                              d. Pitu

  7. Muslih mengeti dina kelairane.
      Ukara pitakon sing bener . . . .
  a. Sapa sing mengeti dina kelairane ?
  b. ing ngendi Muslih mengeti dina kelairane ?
  c. Kapan Muslih mengeti dina kelairane ?
  d. Kenang apa Muslih mengeti dina kelairane ?

  8. Bapak lunga menyang surabaya, basa kramane ….
  a. Bapak kesah menyang Surabaya
  b. Bapak tindak dhateng Surabaya
  c. Bapak tindak menyang Surabaya
  d. Bapak kesah dhateng Surabaya

  9. Ibu maca surat. Krama aluse maca yaiku ….
       a. Maos        b. Nyerat      c. Serat       d. Caos
  Pacelathon kanggo No. 10, 11
  Ibu : “Wong lagi bae mangan kok wis macak pramuka,
            arep menyang ngendi maneh, Pram!”
  Pramono : “Badhe dhateng Sekolahan, latihan 
            Pramuka, Bu!”
  Ibu : “Lho biasane latihane rak dina Minggu?”
  Pramono : “Leres bu, nanging dinten punika latihan
         Malih amargi badhe ngawontenaken Pesta Siaga.”

  10. Sapa bae sing guneman ?
  a. Ibu lan Pramuka                 c. Pramono lan Pramini
  b. Ibu lan Pramono                d. Pramono lan Pramuka

  11. Ngomongake bab apa Ibu lan Pramono?
  a. mangan awan                  c. dina Minggu
  b. teng sekolah                                 d. latihan Pramuka

  12. Saiki mangsa rendheng. Mangsa tegese ….
  a. wayah         b.wulan           c.mangan               d.udan

  Baca Juga:   Lengkap - 45+ Contoh Soal USBN Sejarah Kelas 12 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru

  13. sega…dirubung tinggi, batanganne apa ? salak
  a. sawakul     b. sakepel     c. sapiring         d.sapuluk
              Raden Werkudara kuwi Panenggake Pandahawa. Dedege werkudara gagah gedhe dhuwur. Kalebu swarane uga gedhe jumleger. Apa maneh yen pinuju nesu, swarane kaya-kaya njugrukake gunung.
        Nanging, watake satriya pinunjul banget. Raden werkudoro ora seneng umuk, ora goroh, tur ora nate pamer kekuwatane. Kamangka raden werkudara kuwi sekti mandraguna. Wesi gligen wae bisa ditoklek nganggo tangane.
           Raden werkudara duwe kuku sing ampuh jenenge kuku pancanaka.

  14. Sapa panenggake pandhawa kuwi ….
  a. Arjuna
  b. Werkudara
  c. Puntadewa
  d. Janaka

  15. Kepriye dedege Raden Werkudara ….
  a. ala
  b. cendep
  c. gering
  d. gagah lan gedhe dhuwur

  16. Raden werkudara uga duwe kuku kang ampuh banget, jenenge ….
  a. Kuku sukma
  b. Kuku Pancanaka
  c. Kuku Dewanaka
  d. Kuku Sejati

  17. Gawe ukara pacelathon, sawise jeneng wong dikanteni tandha ….
  a. Titik
  b. Koma
  c. Titik koma
  d. Titik loro

  18. Tandha pada lingsa (    )  gunane kanggo . . . .
  a. titik utawa pungkasaning  ukara
  b. koma utawa mandeg sedhela
  c. aksara mati pungkasaning tembung
  d. miwiti ukara tunggal alinea

  19. Aksara jawa ing ndhuwur iku unine  ….
  a. Bagong iku adhine gareng
  b. Gareng duwe adhi bagong
  c. Bagong adhine gareng
  d. Bagong kuwi adhine gareng

  20. Ibu dereng wungu
       Yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku ….

  II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

  21.    Simbah tindak solo nitih sepur. nitih basa ngokone …..
  22.    Bapak ngadeg ing ngarep lawang. Ngadeg krama inggile ….
  23.    Layang kanggo ngabari pahargyan diarani ..
  24.    Ukara pitakon dipungkasi nganggo tandha ….
  25.    Semar, Gareng, Petruk lan Bagong ing pewayangan diarani ….
  26.    Hani : “Menyang ngendi, Nis?” Nisa : “Menyang sawah, Han”. Sing lagi takon yaiku ….
  27.    Tandha kanggo miwiti ukara tunggal utawa alinea diarani …..
  28.    Parine wis kuning sedhela meneh ….
  29.    Yuswanipun Bapak sampun sewidak taun. Yuswa tegese ….
  30.Diwaca ….

  III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

  Baca Juga:   Lengkap - Juknis (PIP) Program Indonesia Pintar Untuk Jenjang SD/SMP/SMA/SMK Tahun 2018

  31. Gawea ukara nganggo tembung :
          a. Pira
          b. Ngundang
  Wangsulan          :
  a…………………………………………………………………………..
  b. ……………………………………………………………………………

  32. Sebutna araning Pandhawa Lima!
  Wangsulan:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  33. Gawea pacelathon, cekak wae !
  Wangsulan…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  34. Sing nekani pahargyan Yona.
  Gawea ukara pitakon kanggo wangsulan ing nduwur ! Wangsulan………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  35.  Tembang macapat ana pira? Sebutna 3 wae!
  Wangsulan……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Kunci Jawaban
  UTS Kelas IV Semester 2 Sekolah Dasar
  Tahun 2018
  1.   D         6.   B         11.  D         16.  B
  2.   A         7.   A         12.  A         17.  D
  3.   B         8.   B         13.  B         18.  B
  4.   C         9.   A         14.  B         19.  C
  5.   C         10.  B         15.  D         20.  A

  21. Numpak                 
  22. Jumeneng               
  23. Ulem                   
  24. ?                     
  25. Punakawan
  26. Hani
  27. Adeg-adeg 
  28. Panen   
  29. Umur   
  30. Sopan
  31. Kawicaksanaan guru
  32. Araning Pandhawa :  a.Puntadewa
  b.        Werkudara
  c.         Arjuna
  d.        Nakula
  e.         Sadewa
  33. Kawicaksanaan guru
  34. Kawicaksanaan guru
  35. Tembang macapat ana 11 yaiku :
  a.         Gambuh
  b.        Mijil
  c.         Megatruh
  d.        Maskumambang
  e.         Pucung
  f.         Durma
  g.        Kinanthi
  h.        Sinom
  i.          Pangkur
  j.          Dandhang gula
  k.        Asmarandhana

  Pencarian yang sama :

  • soal uts bahasa jawa kelas 4 semester 2 kurikulum 2013
  • soal bahasa jawa kelas 4 kurikulum 2013
  • materi bahasa jawa kelas 4 sd 2017
  • materi bahasa jawa kelas 4 sd semester 1 kurikulum 2013
  • soal bahasa jawa kelas 4 semester 2 pdf
  • soal ulangan harian bahasa jawa kelas 4 semester 2
  • soal uts bahasa jawa kelas 4 sd kurikulum 2013
  • ulangan harian bahasa jawa kelas 4 semester 1

  About adminkoepas

  Check Also

  Lengkap – Latihan Soal UKK Untuk SMP/MTs Kelas 8 Semester 2 (Genap)

  Lengkap – Latihan Soal UKK Untuk SMP/MTs Kelas 8 Semester 2 (Genap)  –  Belajar memang …