Home / bahasa jawa / Lengkap – Contoh Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI 2018/2019

Lengkap – Contoh Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI 2018/2019

Hallo Sahabat .com, Kesempatan kali ini admin bospedia akan membagikan soal UKK Bahasa Jawa untuk kelas 2 SD/MI. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, soal bahasa jawa ini adalah mata pelajaran khusus. BAGI sebagian anak didik, mata pelajaran Bahasa Jawa memang menakutkan. Bukan tidak mungkin, suatu ketika mata pelajaran bahasa Jawa dapat masuk dalam kategori mata pelajaran ‘momok’ seperti halnya matematika dan fisika sebagaimana anggapan mereka selama ini. Sesuatu yang semestinya tidak terjadi. Kita juga sering mendengar kalimat : ”kelak, kita belajar Bahasa Jawa ke Negeri Belanda”.

 Kesempatan kali ini admin bospedia akan membagikan soal UKK Bahasa Jawa untuk kelas Lengkap - Contoh Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI 2018/2019
Lengkap – Contoh Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI 2018/2019

Nah Bagi para adik adik yang ingin mencari refrensi tentang soal Bahasa Jawa. Disini boleh adek adek nikmati. Jangan lupa pantau terus artikel bospedia.com Insya Allah akan update setiap harinya. Dengan Soal Bahasa Jawa ini diharapkan bisa membatu para guru dalam mencari refrensi. Semoga Bermanfaat.

  Berikut ini Contoh Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI 2018/2019 bisa di unduh dengan GRATIS di bawah ini :

  A. Wenehana tandha ping (x) aksara a,b utawa c minangka wangsulan sing bener !

  1. Klambine Fitri anyar …
  a. Nyir
  b. Banget
  c. Gress

  2. Pak Rahmat … seneng.
  a. Penggalih
  b. Manahipun
  c. Atinipun

  3. Panulise ukara ing ngisor iki sing bener yaiku …
  a. Rahma Pasa ing sasi Pasa.
  b. Rahma pasa ing sasi pasa.
  c. Rahma pasa ing sasi Pasa.

  Baca Juga:   Lengkap - Kumpulan Soal UTS/UAS/UKK Bahasa Inggris Kelas 7/8/9 SMP/MTs Terbaru dan Terupdate

  4. Pak Kyai badhe tindak …
  a. Mesjid
  b. Wihara
  c. Greja

  5. Ilham lara … ?
  a. Sapa
  b. Kapan
  c. Apa

  6. Ibu tuku gula. Tuku basa krama aluse …
  a. Mundhut
  b. Tumbas
  c. Nyuwun

  7. Seminggu ping pindho Shafa kramas nganggo …
  a. Sabun
  b. Sampo
  c. Odhol

  8. Sawise digawa menyang dhokter, watuke …
  a. Adhem
  b. Waras
  c. Arang-arang

  9. Salsabila sinau basa jawa.
  Panulisane sing bener yaiku …
  a. Salsabila Sinau Basa Jawa
  b. Salsabila sinau Basa Jawa
  c. Salsabila sinau basa jawa

  10. Bapak sampun sare. Basa ngoko lugu …
  a. Bapak wis turu
  b. Bapak lagi turu
  c. Bapak wis waras

  11. Bocah sekolah iku kuwajibane …
  a. Sinau
  b. Ngrewanki ibu
  c. Dolanan

  12. Yen ana kanca sing lara kudu …
  a. Nukokake obat
  b. Nyambangi
  c. Mamitna marang bu guru

  13. Adhik saweg mirsani tv. Tembing mirsani benere …
  a. Ndeleng
  b. Nonton
  c. Ningali

  14. Njupuk obat ing apotek kudu nggawa …
  a. Surat
  b. Resep
  c. Karcis

  15. Kakehan mangan rujak wetenge …
  a. Mumet
  b. Puyeng
  c. Mules

  16. Saben esuk jagoku …
  a. Ngerik
  b. Kluruk
  c. Ngorek

  17. Sing dhemen (tulung) marang sapepadha.
  Tembung ing jero kurung kudune …
  a. Tetulung
  b. Tulung-tulungan
  c. Ditulungi

  18. Tulisan sing bener yaiku …
  a. alif Sinau bareng karo Fikri.
  b. Alif sinau bareng karo Fikri.
  c. Alif sinau bareng karo fikri.

  19. Yen diparingi hadiah bu guru ngaturake …
  a. Inggih bu
  b. Matur nuwun
  c. Nuwun sewu

  Baca Juga:   Lengkap - 55+ Contoh Soal UTS PAI Kelas 12 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru

  20. Pengalamane wong siji lan sijine iku …
  a. Padha bae
  b. Mesthi padha
  c. Beda-beda

  B. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung kang mathuk !

  1. Mawar, mlathi, anggrek iku klebu jinising …

  2. Yen arep mangkat sekolah, aja lali pamit marang …

  3. Para warga ….. ngresiki dalan.

  4. Kapal-kapal iku padha mandheg ana ing …

  5. Olehe pasa sesasi. Sesasi iku = …. dina

  6. Sadurunge sasi Sapar sasi …

  7. Mangana dhisik mengko mundhak …

  8. Pengalaman sing nyenegake tuladhane …

  9. Suling iku digawe saka …

  10. Wedhuse ngembek.
  Kucinge ….

  C. Pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi lisan !

  1. Gawea ukara pitakon nganggo tembung ngisor iki !
  a. Sapa
  b. Pira
  Wangsulan :

  2. Aranana anake kewan ing ngisor iki !
  a. Jaran
  b. Wedhus
  c. Kebo
  d. Banyak
  Wangsulan :

  3. Kepriye carane njaga kuwarasan ?
  Wangsulan :

  4. Kena ngapa ora pareng dolanan bal-balan ana dalan ?
  Wangsulan :

  5. Kramakna sing alus !
  Aku njaluk pangapura kabeh kaluputanku.
  Wangsulan :

  Pencarian yang sama :

  • soal bahasa jawa kelas 2 sd semester genap
  • soal bahasa jawa kelas 2 sd semester 1 kurikulum 2013
  • soal bahasa jawa kelas 2 sd semester 2 dan kunci jawaban
  • materi bahasa jawa kelas 2 sd semester 2
  • bahan ajar bahasa jawa kelas 2 sd
  • soal bahasa jawa kelas 2 sd semester 2 kurikulum 2013
  • contoh soal bhs jawa kelas 2 sd
  • materi bahasa jawa kelas 2 sd kurikulum 2013

  About adminkoepas

  Check Also

  Pengertian Olahraga, Cabang olahraga, Tujuan dan Manfaat Olahraga

  Hampir semua orang di dunia pasti pernah mendengar dan pernah melakukan aktivitas olahraga. Akan tetapi, …